Uwagi dotyczące dostępności architektonicznej w SP 4 Jasło

Budynek Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle im. Księdza Biskupa Ignacego Krasickiego usytuowany jest przy ul. Wincentego Pola 9, 38-200 Jasło. Wejście główne do budynku, od strony ul. W. Pola oraz dwa wejścia alternatywne, od strony wschodniej, posiadają bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach. Natomiast alternatywne wejście do budynku od strony południowej (w okolicach sali gimnastycznej) jest ze specjalnym podjazdem dla osób niepełnosprawnych z poziomu chodnika. Wejście jest dostępne w godzinach pracy szkoły.

W budynku jest 19 sal lekcyjnych, 3 pracownie (pracownia chemiczna i dwie pracownie komputerowe), W roku szkolnym 2022/2023 montaż pracowni matematyki i robotyki, pełnowymiarowa sala gimnastyczna, gabinety: logopedyczny, pedagoga szkolnego oraz stomatologiczny i pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania, świetlica i stołówka szkolna, biblioteka z czytelnią. W szkole nie ma odrębnej szatni, natomiast wzdłuż korytarzy ustawione są szafki uczniowskie. Przy szkole znajduje się boisko wielofunkcyjne oraz plac zabaw (do kapitalnego remontu). Szkoła posiada tzw. bezpieczny podjazd do budynku wraz z parkingiem, odpowiednio oznakowany, wykonany w ramach programu KISS&RIDE. Budynek przy ul. W. Pola 9 ma układ pawilonowy. Trzy pawilony są dwukondygnacyjne. Przejścia między pawilonami posiadają kilkustopniowe schody. Budynek nie posiada wind, a toaleta i szatnia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdują się tylko przy sali gimnastycznej.

W budynku szkoły są oznaczenia w alfabecie Braille’a w formie etykiet do standardowych pomieszczeń (sekretariat, biblioteka itp), nie ma oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W jednostce nie ma pętli indukcyjnej. Do budynku i wszystkich jego ogólnodostępnych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Obiekty szkolne są całodobowo chronione przez wewnętrzny i zewnętrzny monitoring wizyjny oraz system alarmowy.

Strona internetowa www.sp4jaslo.edu.pl jest zgodna z ustawą z 4.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych

W roku 2022 zostało wykonane miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsce to znajduje się na terenie szkoły, wjazd od ulicy Wincentego Pola.

Szkoła podpisze umowę z tłumaczem języka migowego – kontakt osobisty.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Delikat,
e-mail: czworkajaslo@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 446 35 68. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.