Adresy i linki przydatne dla nauczycieli

Podkarpackie Kuratorium Oświaty

Adres internetowy: http://www.ko.rzeszow.pl

e-mail: kurator@serw.ko.rzeszow.pl

Adres: ul. Grunwaldzka 15

39-959 Rzeszów

tel: (0-17) 862-47-38

fax: (0-17) 862-39-68


MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

Adres internetowy: http://www.men.gov.pl

e-mail: informacja@men.gov.pl 

Adres: Al. Szucha 25

00-918 Warszawa

tel: 22 34-74-100


CENTRALNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Adres internetowy: http://www.codn.edu.pl/

e-mail: codn@codn.edu.pl 

Adres: Al. Ujazdowskie 28

00-478 Warszawa

Telefon: (0-22) 621-30-31 do 36

Fax. (0-22) 622-48-00


Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 

Adres internetowy: http://www.karpaty.edu.pl/krosno_wom

Adres: ul. Czajkowskiego 49 

38-400 Krosno 

tel: (0-13) 432 00 57 

fax: (0-13) 436 30 62


Centralna Komisja Egzaminacyjna

Adres internetowy: http://www.cke.edu.pl

e-mail: ckesekr@cke.edu.pl

Adres: ul. Srebrna 16

00-810 Warszawa

tel: (0-22) 654-36-74

fax: (0-22) 654-36-67


Fundacja im. Stefana Batorego

Adres internetowy: http://www.batory.waw.pl/

Adres: ul. Flory 9

00-586 Warszawa

tel: (0-22) 848-50-55, 849-35-61


Pedagogiczna Biblioteka w Krośnie

38-400 Krosno

ul. Łukaszewicza 65

tel. (0-13) 432-15-72


Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie

Adres internetowy: http://www.univ.rzeszow.pl/wydzialy/biblioteka/index.htm

35-950 Rzeszów

ul. Rejtana 16b

tel. (017) 625-628 w.1033


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie

35-074 Rzeszów

wypożyczalnia – ul. Gałęzowskiego 4 

tel. (0-17) 853-46-82

czytelnia – ul. Towarnickiego 3


Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Adres internetowy: http://www.solidarnosc.org.pl/

80-855 Gdańsk

ul. Wały Piastowskie 24

tel. (0-58) 308-44-59, 305-90-43, fax (0-58) 301-86-27


Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego

Adres internetowy: http://www.znp.edu.pl/

e-mail: znp@znp.edu.pl

00-389 Warszawa

ul. Smulikowskiego 6/8 

tel. (0-22) 826-10-11, 828-13-51, 828-13-50


Zarządy Okręgów ZNP

38-400 Krosno

ul. Łukasiewicza 63

tel./fax (0-13) 432-79-80

35-959 Rzeszów

ul. Kopernika 16

tel./fax (0-17) 853-34-93


Polskie Towarzystwo Dysleksji 

Zarząd Główny

80-343 Gdańsk

ul. Pomorska 68

tel. (0-58) 557-05-31