Program eTwinning – edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie w szkołach technologii informacyjno-komunikacyjnych

Program eTwinning to łączenie i współpraca bliźniaczych szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie w szkołach technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczniowie i nauczyciele posługują się Internetem we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych nauczycielom i uczniom, motywuje do nauki i otwarcia się na Europę.

Uczestnictwo w programie przynosi wiele korzyści dla uczniów:
– zwiększa ich kompetencje językowe,
– podnosi umiejętności związane z wykorzystywaniem nowych technologii,
– pogłębia znajomość realiów krajów europejskich,
– pozwala zdobyć umiejętności planowania, decydowania i odpowiedzialnego wykonywania zadań.

„5 lat programu eTwinning w Polsce”

W roku 2010 obchodziliśmy „5 lat programu eTwinning w Polsce.

Wiele się wydarzyło w tym czasie, program zdobył liczne rzesze zwolenników w całej Europie, ale szczególnie w Polsce. Powstały wspaniałe projekty, wielu nauczycieli zrealizowało kilka lub nawet kilkanaście projektów w ciągu tych pięciu lat.

W roku szkolnym 2010/2011 Certyfikat jakości Narodowego Biura Programu eTwinning otrzymały następujące projekty realizowane w SP 4:

• Enjoyable ways of learning English words – realizowany przez Ewelinę Kamińską- Zawiszę ze szkołą z Turcji.(17.03-03.06.11)
• Colourful books – projekt realizowany przez nauczycieli bibliotekarzy oraz Ewelinę Kamińską-Zawiszę we współudziale nauczycieli anglistów oraz chętnych polonistów, informatyków i innych nauczycieli, ze szkołami z Turcji, Łotwy, Rumunii i innych szkół w Polsce (03.04-06.05.11)
• Who am I? – projekt realizowany przez nauczycieli-bibliotekarzy oraz anglistki E.Kamińską- Zawiszę i Barbarę Poterę- Szpak ze szkołami z Niemiec.(29.03-20.05.11)
• What do children do in their free time? – projekt realizowany przez E. Kamińską- Zawiszę ze szkołami ze Słowacji i Turcji
• Mother`Day Cards Exchange – projekt realizowany przez Barbarę Poterę-Szpak ze szkołami z Hiszpanii, Turcji i Rumunii
• Let`s shake hands – projekt realizowany przez Barbarę Poterę-Szpak ze szkołami z Turcji, Bułgarii i Estonii.
• Nous/Vous – realizowany przez nauczycieli bibliotekarzy ze szkołą we Francji

W realizacji programu biorą udział dzieci z klas IV-VI. Dla nauczycieli realizowane projekty są nie tylko cennym doświadczeniem zawodowym, ale również szansą na nawiązanie dalszej współpracy z zagranicznymi szkołami, bowiem program eTwinning jest częścią programu Comenius – partnerskie projekty szkół.

Ewa Marcak oraz Katarzyna Skicka-Such – nauczyciele bibliotekarze – uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym promującym program eTwinning w Zespole Szkół nr 3 w Jaśle. Zainspirowane ciekawym przedstawieniem tematu przez podkarpackich ambasadorów programu – Łukasza Kluszczyka i Adama Stępińskiego, odbyły 10-tygodniowy kurs on-line „Jak uczestniczyć w programie eTwinning?

W dniach 14-16 kwietnia 2011 nauczyciele bibliotekarze, jako jedyni z regionu, uczestniczyli w międzynarodowym Seminarium Kontaktowym eTwinning w Krakowie. Uczestnikami seminarium byli nauczyciele z 9 krajów europejskich: Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Węgier oraz Polski.
Warsztatowy charakter seminarium sprzyjał efektywnej pracy, wymianie doświadczeń, nawiązywaniu nowej współpracy i zakładaniu nowych projektów.

Ewelina Kamińska- Zawisza ukończyła dwutygodniowy kurs on-line „Jak motywować uczniów za pomocą projektów?”, organizowany przez Adama Stępińskiego, przy wykorzystaniu różnorodnych narzędzi technologii ICT oraz mający na celu integrację środowiska nauczycieli korzystających z bogactwa projektów eTwinning.


Happy Birthday – minęło 50 lat – życzenia śle świat

W ramach obchodów jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle, Szkoła nawiązała współpracę z 11 szkołami z zagranicy opierając się na dotychczasowej współpracy w zakresie międzynarodowych projektów eTwinning.
Nauczyciel języka angielskiego, Ewelina Kamińska-Zawisza z pomocą uczniów klasy 6C realizowała projekt „Happy Birthday- minęło 50 lat- życzenia śle świat”.
Program eTwinning to łączenie i współpraca bliźniaczych szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych.
Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie w szkołach technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczniowie i nauczyciele posługują się Internetem we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. Partnerzy projektu z partycypujących krajów przysłali okolicznościowe kartki, życzenia i drobne upominki, utworzyli grafiki online, oraz pozostawali w stałym kontakcie z Naszą Szkołą w czasie realizacji projektu.
Pokazali nam jak pracują, mieszkają, uczą się i uświadomili uczniom, że międzynarodowa współpraca i sprawianie sobie drobnych przyjemności za pośrednictwem mediów elektronicznych jest jak najbardziej możliwe .
Jednym z głównym celów projektu było uwrażliwienie jego uczestników na fakt, że granice nie są żadną przeszkodą aby obdarzyć kogoś radością, wymienić się cennymi doświadczeniami czy poznać realia życia rówieśników z wielu krajów.

W projekcie brały udział następujący partnerzy i szkoły, którzy nagrodzeni zostali Certyfikatem Narodowego Biura Jakości eTwinning :

Muazzez Şanlisoy, Sadik Eliyeşil Ortaokulu, Turcja
Ewelina Kamińska- Zawisza, Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle, Polska
LIVIA RICUTA MOROSANU, Scoala Gimnazială „Anastasie Panu” Husi, Rumunia
Aneta Stablewska, Gimnazjum nr 5 , Polska
Sylwia Cieślak, Gminne Przedszkole nr 1 „Bajkowe Ludki” Koziegłowy, Polska
Orsola Antignano, II Circolo Didattico Statale di Pomigliano d’Arco, Włochy
Ina -Nicoleta Ancuta, LICEUL TEORETIC „MIRON COSTIN”, Rumunia
Milena Neugebauer, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr1 w Strzyżowicach, Polska
Ewa Sobol-Zagajewska, Zespół Szkół w Legionowie, Gimnazjum nr 4 im. Aleksandra Kamińskiego, Polska
Miroslava Langová, Základná ąkola s materskou ąkolou Veµký Slavkov, Słowacja
Sigita Balčytiene, ©vekąnos „Saules” gimnazija, Litwa

Ewelina Kamińska-Zawisza