Dokumenty i RODO


Przetargi ogłaszane przez SP 4

Przetarg na budowę sali gimnastycznej w SP 4 z dnia 13.03.2015

Przetarg ogłoszony również na stronie BIP UM Jasła

Zapytania i odpowiedzi do dokumentacji przetargowej