OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE 2024

Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle im. Księdza Biskupa Ignacego Krasickiego jest publiczną szkołą podstawową, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Jasło. Organem nadzorującym jest Podkarpackie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Baza Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle

Zajęcia odbywają się w budynku przy ul. Wincentego Pola 9. Tutaj znajduje się 21 sal lekcyjnych, 3 gabinety nauczycielskie wykorzystywane również na zajęcia indywidualne
z uczniem oraz zajęcia rewalidacyjne, świetlica szkolna, nowa biblioteka szkolna z czytelnią, sklepik szkolny prowadzony przez ajenta, gabinet pedagoga szkolnego, gabinet psychologa
i pedagoga specjalnego, sekretariat oraz gabinety dyrekcji szkoły. Szkoła dysponuje nowoczesną salą gimnastyczną i boiskiem wielofunkcyjnym. W 2024 r. powstanie nowy plac zabaw „Czwórkowa Kraina Zabawy” z elementami zabawowymi i sportowymi. Oferujemy szeroką gamę zajęć sportowych np. piłka siatkowa, piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna, tenis stołowy, zajęcia taneczne, konkursy naukowo – sportowe Rambit. Na całym budynku wykonano nowoczesną termomodernizację. W budynku przy szkole,
w nowej harcówce, mają swoje zajęcia drużyny harcerskie i zuchowe oraz nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne. Przed szkołą znajduje się wygodny podjazd dla rodziców przywożących dzieci do szkoły typu kiss&ride. W otoczeniu budynku znajduje się dużo zieleni – trawników i drzew.

Placówka posiada nowoczesne, zmodernizowane pracownie:

Dwie pracownie komputerowe, LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI, pracownię matematyki – robotyki i multimediów, biologiczno – chemiczną, geograficzną, fizyczną, matematyczną, multimedialną pracownię językową, POKÓJ WYCISZEŃ dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, pracownię historyczną i dwie pracownie humanistyczne. Całkowicie zmodernizowano pierwszy pawilon szkoły. W szkole funkcjonują systemy alarmowe oraz monitoring zewnętrzny i wewnętrzny. Świetlica szkolna, aby zapewnić wszystkim potrzebującym dzieciom właściwą opiekę, działa w godz. 7.00-17.00. Wyposażona jest w wiele gier i zabaw. Podania o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej prosimy składać do 31 sierpnia. W szkole działa stołówka szkolna wydająca posiłki gotowane na miejscu. Obiady są dwudaniowe: zupa bez ograniczeń, do niej podawany jest każdorazowo chleb. Porcjowane jest drugie danie / 2-3 dni w tygodniu dania mięsne, w pozostałe dni – jarskie/, do tego podawany jest napój: kompot lub herbata, w miarę jak wystarcza środków finansowych także deser/ owoce, jogurty, słodycze.

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY
– nauka języka angielskiego od klasy I,
język niemiecki klasy VII–VIII,
język hiszpański grupy w klasach V – VIII
„Zabawy z językiem niemieckim” w klasach II–IV
– zajęcia w LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI – ROBOTYKA I MULTIMEDIA,
– wdrażamy projekt RaP STEAM – ROBOTYKA I PROGRAMOWANIE

– zajęcia z biologii w języku angielskim – program pilotażowy w kilku klasach,
– zajęcia matematyki w języku angielskim – program pilotażowy,
– zajęcia z wychowania fizycznego w nowej sali gimnastycznej oraz na nowym
  boisku wielofunkcyjnym,
– ciekawe zajęcia biblioteczne, logopedyczne dla uczniów z wadami wymowy,
Warsztaty Terapii Zajęciowej – praca z uczniami o specjalnych potrzebach,
w każdej sali/pracowni rzutnik i laptop, wiele tablic multimedialnych, monitory interaktywne, szkolna TV,
– zajęcia specjalistów – (pedagoga, psychologa, pedagoga specjalnego) dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, z wykorzystaniem pomocy w POKOJU WYCISZEŃ.

BOGATA OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

przedmiotowe koła zainteresowań z wszystkich przedmiotów,
inne koła realizujące zainteresowania uczniów: medialne, fotograficzno-filmowe,
  taneczne, recytatorskie, gitarowe, wędkarskie „Rybie oko”,
zespół wokalno-taneczny „Tęczowa czwóreczka„,
teatr „Wagant”,chór szkolny dla klas I–III oraz IV–VIII,
zajęcia sportowe: piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, tenis stołowy.
– nagrywamy teledyski z młodzieżą uzdolnioną muzycznie,
– działalność zuchów i harcerzy.

OFERTA WYCHOWAWCZA SZKOŁY

– proponujemy zdrowy model spędzania wolnego czasu: atrakcyjne wycieczki, zielone szkoły, kuligi i lekcje terenowe, wyjazdy naukowe i turystyczne.
– prowadzimy nowocześnie realizowane programy profilaktyczne np. Warsztaty Terapii Zajęciowej, skierowane dla dzieci o specjalnych potrzebach,
– organizujemy imprezy klasowe i szkolne integrujące społeczność uczniowską – wigilie, mikołajki, andrzejki, zabawy noworoczne, dyskoteki, festyn, zielone szkoły, kiermasze, loterie i inne…,
– współpracujemy z wszystkimi placówkami oświatowymi, JDK, MDK, MBP, PCK, MOPS, Policją, Strażą Miejską, PSP, TVJ, domami dziecka, świetlicami, klubami seniora i Uniwersytetem Trzeciego Wieku,
– działa szkolna TV – uczniowie prezentują swoje filmy dotyczące „życia” szkoły.

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE SZKOŁY

wiele tytułów Szkoły Przyjaznej Utalentowanym Uczniom” za osiągnięcia w konkurach
  przedmiotowych org. przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty (ostatni w 2023 r.)
wysokie wyniki egzaminów ósmoklasisty – średnie wyższe niż w województwie
  i powiecie,
liczni laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim
  i rejonowym, (w 2023 r. – 4 m. w woj. podkarpackim),
– certyfikaty „Ogólnopolskiego Programu Wiarygodna Szkoła„,

– tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów” – za udział w projekcie organizowanym przez MEiN,
– certyfikaty „Szkoła bez przemocy”,
nagrody w konkursach artystycznych, sportowych, plastycznych i naukowych,

– certyfikat NBP – Złota Szkoła NBP 2021/2022, w kategorii szkół podstawowych,
wicemistrzostwo województwa podkarpackiego w piłce siatkowej dziewcząt2023 r.
1 miejsce w Jasielskiej Lidze z Orlenem – nagroda główna2023 r.
1 miejsce w „Konkursie na szkolne stanowisko, pokazy i prezentacje naukowe”
 
w kategorii jasielskich szkół podstawowych 2023 r.

                                                                                     ZAPRASZAMY DO CZWÓRKI.