Organizacja Rekolekcji Wielkopostnych


04.03.2024 poniedziałek
Klasy 1a, 2b, 3a, 4a, 4b uczą się do lekcji 3.
Następnie idą na rekolekcje. Po rekolekcjach, uczniowie którzy korzystają
ze stołówki i świetlicy szkolnej, wracają do szkoły.
Klasy 1b, 2a, 3b po przyjściu z rekolekcji mają zajęcia według planu.
Klasy od 5 do 8 uczą się według planu od 1. do 5. godziny lekcyjnej.
Uczniowie klas 5-8 jedzą obiad na przerwie po 3 lub 4 lekcji.
O godzinie 1230 klasy 5-8 wychodzą na rekolekcje.
05.03.2024 wtorek
Klasy 1a, 2b, 3a, 4a, 4b uczą się do lekcji 3.
Następnie idą na rekolekcje. Po rekolekcjach, uczniowie którzy korzystają
ze stołówki i świetlicy szkolnej, wracają do szkoły.
Klasy 1b, 2a, 3b, 4a i 4b po przyjściu z rekolekcji mają zajęcia według planu.
Klasy od 5 do 8 uczą się według planu od 1. do 5. godziny lekcyjnej.
Uczniowie klas 5-8 jedzą obiad na przerwie po 3 lub 4 lekcji.
O godzinie 1230 klasy 5-8 wychodzą na rekolekcje.
06.03.2024 środa
Klasy 1a, 2b, 3a, 4a, 4b uczą się do lekcji 3.
Następnie idą na rekolekcje. Po rekolekcjach, uczniowie którzy korzystają
ze stołówki i świetlicy szkolnej, wracają do szkoły.
Klasy 1b, 2a, 3b po przyjściu z rekolekcji mają zajęcia według planu.
Klasy od 5 do 8 uczą się według planu od 1. do 5. godziny lekcyjnej.
Uczniowie klas 5-8 jedzą obiad na przerwie po 3 lub 4 lekcji.
O godzinie 1230 klasy 5-8 wychodzą na rekolekcje.