Nasi uczniowie w MRMJ

Niezmiernie nam miło i rozpiera nas duma, że spośród wszystkich jasielskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych nasza Czwóreczka ma największą liczbę reprezentantów w czwartej kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła. W składzie 21 osób aż 5 jest obecnymi uczniami naszej szkoły (Maria Wanat, Zuzanna Krygowska, Wiktor Janiga, Alan Kulig z 7b oraz Kacper Trzebińczyk z 7d) i również 5 jest naszymi absolwentami (Maja Dubiel, Patrycja Stefańska, Maksymilian Wojdyła, Krystian Ksiażkiewicz i Tomasz Wnęk). Jak czytamy na stronie Urząd Miasta w Jaśle młodzieżowi radni są przedstawicielami jasielskiej młodzieży i poprzez uczestnictwo w radzie mają reprezentować jej potrzeby. Gratulujemy i życzymy ciekawych inicjatyw.

Zdjęcie ze strony Urzędu Miasta Jasła